Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας

Κρατήσεις - ακυρώσεις υπηρεσιών - όροι παροχής

Κρατήσεις θέσεων

Ατομικές εκδρομές:

Για ατομικές εκδρομές οι κρατήσεις πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://travel.mellongroup.gr/, για τις διαθέσιμες ημερομηνίες.

Για  να είναι έγκυρη η κράτηση, αυτή πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας. Εάν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για την επιθυμητή ημερομηνία ή το αίτημα κράτησης υποβάλλεται σε λιγότερο από σαράντα οκτώ (48) ώρες, από την παροχή της υπηρεσίας, η κράτηση λαμβάνεται ως αίτημα και τίθεται σε επεξεργασία, η δε απάντηση του αιτήματος από την εταιρεία γίνεται εντός μιας εργάσιμης ημέρας.

Το 50% της τιμής της υπηρεσίας καταβάλλεται ως προκαταβολή 14 ημέρες πριν την παροχή της υπηρεσίας, εκτός αν ο πελάτης επιθυμεί την εξόφληση του τιμήματος. Για αιτήματα κρατήσεων, που υποβάλλονται σε λιγότερο από  14 ημέρες πριν την υπηρεσία, απαιτείται η καταβολή του 100% του τιμήματος.

Η εξόφληση του τιμήματος της συμφωνηθείσας να παρασχεθεί υπηρεσίας γίνεται το αργότερο 14 ημέρες πριν την παροχή της υπηρεσίας εκτός αν άλλως ειδικώς ορίζεται.

Διευκρινίζεται ότι τηλεφωνικές κρατήσεις δεν υποχρεώνουν την Εταιρεία να δεσμεύει θέσεις αν δεν συνοδεύονται από την καταβολή του 50% της τιμής συμμετοχής. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και τελειώνουν μέχρι την εξάντληση των θέσεων. Οι πληρωμές γίνονται είτε στα κατά τόπους γραφεία, είτε μέσω διατραπεζικής συναλλαγής, είτε με την χρέωση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. 

 • Το κόστος στις ατομικές εκδρομές (πριβέ) αναφέρεται ανά όχημα (ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία).
 • Στις κρατήσεις για ατομικές εκδρομές πρέπει να αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση του τόπου διαμονής. Ανάλογα με τον τόπο διαμονής τροποποιείται η ώρα έναρξης της εκδρομής.
 • Ο χρόνος αναμονής για καθυστερημένη άφιξη Πελατών είναι 1 ώρα. Σε περίπτωση μεγαλύτερης καθυστέρησης η κράτηση ακυρώνεται με χρέωση στο 100% της αξίας. 
 • Οι ατομικές εκδρομές πραγματοποιούνται με άνετα  μέσα μεταφοράς (ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία) και με ξεναγό (αν δεν επιλέξατε την υπηρεσία χωρίς ξεναγό).   
 • Στην περιγραφή κάθε ατομικής εκδρομής (πριβέ) υπάρχει ένας κατάλογος υπηρεσιών που περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Ομαδικές εκδρομές (group/ mini group):

Για Ομαδικές εκδρομές οι κρατήσεις πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://travel.mellongroup.gr/, βάσει τρέχοντος προγράμματος και διαθεσιμότητας. 

Για  να είναι έγκυρη η κράτηση, αυτή πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας. Εάν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για την επιθυμητή ημερομηνία ή το αίτημα κράτησης υποβάλλεται σε λιγότερο από σαράντα οκτώ (48) ώρες, από την παροχή της υπηρεσίας, η κράτηση λαμβάνεται ως αίτημα και τίθεται σε επεξεργασία, η δε απάντηση του αιτήματος από την εταιρεία γίνεται εντός μιας εργάσιμης ημέρας.

Για τις ομαδικές κρατήσεις καταβάλλεται το 100% του τιμήματος της υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι τηλεφωνικές κρατήσεις δεν υποχρεώνουν την Εταιρεία να δεσμεύει θέσεις αν δεν συνοδεύονται από την καταβολή του 100% της τιμής συμμετοχής. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και τελειώνουν μέχρι την εξάντληση των θέσεων. Οι πληρωμές γίνονται είτε στα κατά τόπους γραφεία, είτε μέσω διατραπεζικής συναλλαγής, είτε με την χρέωση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. 

 • Το κόστος  στις ομαδικές εκδρομές αναφέρεται  κατά άτομο.
 • Στις κρατήσεις για ομαδικές εκδρομές πρέπει να αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση του τόπου διαμονής. Ανάλογα με τον τόπο διαμονής τροποποιείται η ώρα έναρξης της εκδρομής.
 • Ο χρόνος αναμονής για καθυστερημένη άφιξη Πελατών είναι 10 λεπτά. Σε περίπτωση μεγαλύτερης καθυστέρησης η κράτηση ακυρώνεται με χρέωση στο 100% της αξίας. 
 • Οι ομαδικές εκδρομές πραγματοποιούνται με άνετα μέσα μεταφοράς ( ανάλογα του αριθμού των ατόμων) και με συνοδεία ξεναγού.
 • Στην περιγραφή κάθε ομαδικής εκδρομής υπάρχει κατάλογος υπηρεσιών που περιλαμβάνονται ή δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Ατομικές μεταφορές (transfers):

Για ατομικές μεταφορές οι κρατήσεις πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://travel.mellongroup.gr/, βάσει διαθεσιμότητας. 

Για  να είναι έγκυρη η κράτηση, αυτή πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (24) ώρες πριν από την ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας. Εάν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για την επιθυμητή ημερομηνία ή το αίτημα κράτησης υποβάλλεται σε λιγότερο από σαράντα οκτώ (24) ώρες, από την παροχή της υπηρεσίας, η κράτηση λαμβάνεται ως αίτημα και τίθεται σε επεξεργασία, η δε απάντηση του αιτήματος από την εταιρεία γίνεται εντός μιας εργάσιμης ημέρας.

Για τις κρατήσεις των μεταφορών καταβάλλεται το 100% του τιμήματος της υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι τηλεφωνικές κρατήσεις δεν υποχρεώνουν την Εταιρεία να δεσμεύει αυτοκίνητο αν δεν συνοδεύονται από την καταβολή του 100% της τιμής συμμετοχής. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και τελειώνουν μέχρι την εξάντληση των θέσεων. Οι πληρωμές γίνονται είτε στα κατά τόπους γραφεία, είτε μέσω διατραπεζικής συναλλαγής, είτε με την χρέωση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. 

 • Το κόστος στις ατομικές μεταφορές αναφέρεται ανά όχημα.
 • Στις κρατήσεις για ατομικές μεταφορές πρέπει να αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση του τόπου διαμονής.
 • Ο χρόνος αναμονής για καθυστερημένη άφιξη Πελατών είναι 15 λεπτά. Σε περίπτωση μεγαλύτερης καθυστέρησης η κράτηση ακυρώνεται με χρέωση στο 100% της αξίας. (Δεν αφορά την καθυστέρηση στο αεροδρόμιο λόγω καθυστέρησης πτήσης)
 • Οι ατομικές εκδρομές πραγματοποιούνται με άνετα  μέσα μεταφοράς (ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία).

Πολιτική ακύρωσης

Ατομικές εκδρομές:

 • 14 ημέρες πριν την παροχή της υπηρεσίας δωρεάν ακύρωση.
 • Από 13-8 ημέρες πριν την παροχή της υπηρεσίας επιβάλλονται ακυρωτικά  50% επί της αξίας.
 • Από 7 ημέρες και λιγότερο επιβάλλονται ακυρωτικά 100% επί της αξίας. 

Ομαδικές εκδρομές (group/ mini group):

 • 14 ημέρες πριν την παροχή της υπηρεσίας δωρεάν ακύρωση.
 • Από 13-8 ημέρες πριν την παροχή της υπηρεσίας επιβάλλονται ακυρωτικά  50% επί της αξίας.
 • Από 7 ημέρες και λιγότερο επιβάλλονται ακυρωτικά 100% επί της αξίας.

Ατομικές μεταφορές (transfers):

 • 14 ημέρες πριν την παροχή της υπηρεσίας δωρεάν ακύρωση.
 • Από 13-8 ημέρες πριν την παροχή της υπηρεσίας επιβάλλονται ακυρωτικά  50% επί της αξίας.
 • Από 7 ημέρες και λιγότερο επιβάλλονται ακυρωτικά 100% επί της αξίας.

Σε “ειδικά ταξίδια”, όπως ταξίδια Εκθέσεων, Εταιρικά ταξίδια, Συνεδρίων, Χιονοδρομικών προορισμών, Αθλητικών Διοργανώσεων, κρουαζιέρων και των ολικών ναυλώσεων (Charters) και άλλων που περιγράφονται στα συγκεκριμένα ταξίδια, ο Πελάτης δεσμεύεται με τους ειδικούς αυστηρότερους οικονομικούς όρους που ισχύουν. Τα ακυρωτικά στις πιο πάνω περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και 100% των τιμών, οι δε προθεσμίες εγγραφών και ακυρώσεων είναι πολύ πιο σύντομες. Τελική τιμή και ισχύον πρόγραμμα του ταξιδιού θεωρείται αυτό που παρέλαβε ο Πελάτης και περιγράφεται ή επισυνάπτεται στην εξοφλητική απόδειξη πληρωμής (σύμβασης).

0
  0
  Καλάθι
  Το καλάθι σου είναι άδειο Επιστροφή στο κατάστημα
  Scroll to Top